• Tanınırlık: Markanın bilinirliliği, önceki özellikleri kullanma yeterliliği
• Hatırlama: Bir ürün ya da hizmet kategorisinde hatırlanan markalar içerisinde olma
• Hatırlanan İlk Marka Olma: En üst düzeyde algılanma durumu
• Marka Baskınlığı: Benzer ürün ya da hizmet kategorisi içerisinde hatırlanan tek marka olma
• Marka Bilgisi: Bir markanın net bir şekilde konumlandırılması
• Marka Fikri: Tüketicinin marka konusunda fikir sahibi olma durumu