Düşünmeyi bırakın, hissetmeye başlayın.

Ünlü reklamcı John Hegarty yaratıcılığın sırrının, içimizi hissetmekte yattığını söyler. İçimizde büyük bir bilgelik ve yaratıcılık mevcut. Tam da bu yüzden kendi potansiyelin olmak çok değerli. Kendi potansiyeliniz olduğunuzda hayattaki konumlamanız size özgü olur, size özgü stratejiler gelişir ve parlarsınız. Dünyada milyarlarca insan var ve evet herkes kendine özgü yollarda çok değerli bir marka ve…

Marka İmajları ile Tüketici Benlikleri ve İmajları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Analiz

Eylül ATEŞLİ Nöropazarlama Yüksek Lisans Özet: Bu makalede marka imajının tüketiciler üzerindeki etkisi analiz edilmektedir. Marka imajları ile tüketicilerin benlikleri ve imajları arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Markaların yaptıkları imaj çalışmalarından sonra sahip oldukları müşteri profilinin , aynı imaja sahip olan ya da markanın yarattığı imajı dışarı yansıtmak isteyen kişilerden oluştuğu düşünülmektedir. Literatür taraması yapılan bu araştırmadaki…