Marka İmajları ile Tüketici Benlikleri ve İmajları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Analiz

Eylül ATEŞLİ Nöropazarlama Yüksek Lisans Özet: Bu makalede marka imajının tüketiciler üzerindeki etkisi analiz edilmektedir. Marka imajları ile tüketicilerin benlikleri ve imajları arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Markaların yaptıkları imaj çalışmalarından sonra sahip oldukları müşteri profilinin , aynı imaja sahip olan ya da markanın yarattığı imajı dışarı yansıtmak isteyen kişilerden oluştuğu düşünülmektedir. Literatür taraması yapılan bu araştırmadaki…